De PROFIdag ging dit jaar door op 21 oktober in het ICC (International Convention Center) in Gent, ditmaal geïntegreerd in de clusterconferentie van i-MOSYDE. De PROFIdag is een vast jaarlijks evenement dat bedrijven de gelegenheid biedt kennis te maken met de laatste ontwikkelingen en toepassingen rond  PROFIBUS, PROFINET en IO-Link. Bedrijven, zowel fabrikanten als studiebureaus, universiteiten en onderzoekscentra kunnen er op een aantal standen hun  nieuwe ontwikkelingen en toepassingen voorstellen. Aan de hand van presentaties worden de nieuwe mogelijkheden van de soft- en hardware besproken.  i-MOSYDE maakt van haar clusterconferentie gebruik om aan een breed publiek de kapitalisatie van de gerealiseerde projecten en samenwerkingsverbanden in het kader van het “2 Zeeën programma” voor te stellen. Door deze samenwerking werd een ruimer publiek bereikt (260 deelnemers uit 6 landen en 20 standen op de tentoonstelling).

<< download het volledig artikel >>

Cette année, la journée PROFI s’est déroulée le 21 octobre à l’ICC (International Convention Center) à Gand, intégrée cette fois-ci au sein de la conférence sur les clusters i-MOSYDE. La journée PROFI est un évènement annuel qui permet aux entreprises de découvrir les derniers développements et applications concernant PROFIBUS, PROFINET et IO-Link. Les entreprises, tant les fabricants que les bureaux d’étude, les universités et les centres de recherche y présentent sur plusieurs stands leurs nouveaux développements et applications. A l’aide de présentations on y commente les nouvelles possibilités offertes par les logiciels et le hardware. i-MOSYDE profita de sa conférence sur les clusters pour présenter à un large public la capitalisation des projets et collaborations réalisés dans le cadre du “Programme des 2 Mers”. Cette collaboration a permis de joindre un public plus large (260 participants de 6 pays et 20 stands à l’exposition).

<< télécharger l'article complet >>

i-MOCCA - interregional MObility and Competence Centres in Automation - is een driejarig Europees onderzoeksproject rond “industriële datacommunicatie” en “embedded control“, en beoogt tevens de bevordering van de samenwerking tussen de industrie, professionele organisaties en universiteiten uit Vlaanderen, Frankrijk en Zuidwest-Engeland. i-MOCCA kadert als project binnen “Interreg IVa 2 Mers, 2 Seas, 2 Zeeën” van de EU. Philippe Saey, docent aan de KU Leuven,  heeft als projectverantwoordelijke vanuit de Technologiecampus Gent (voorheen KAHO St-Lieven) het geheel in goede banen geleid in overleg met de diverse  betrokkenen in binnen- en buitenland.

<< download het volledig artikel >>

i-MOCCA - interregional MObility and Competence Centres in Automation -, un projet de recherche européen triennal en communication de données industrielles
et systèmes embarqués, a pour mission de promouvoir aussi la collaboration entre les industries, les organisations professionnelles et les universités de Flandre,  de France et du Sud-Est de l’Angleterre. Le projet i-MOCCA s’inscrit dans le programme européen “Interreg IVa 2 Mers, 2 Seas, 2 Zeeën”. En tant que  responsable de projet, Philippe Saey, chargé de cours à la KU Leuven, a mené à bien l’ensemble du projet à partir du Campus technologique à Gand (avant  KAHO St-Lieven) en concertation avec les différentes personnes concernées en Belgique et à l’étranger.

<< download het volledig artikel >>

The Interreg IVa 2 Seas project i-MOCCA (“interregional MObility and Competence Centers in Automation”) had its closing conference on June 3rd in Lille, France. Two DSP Valley members – KU Leuven TechnologieCampus Gent (formerly KAHO Sint-Lieven) and UGent Department Industrial System and Product Design (formerly HoWest) – are still working on a prolongation of the project until 30/09 (agenda on www.imocca.eu). The project addressed “industrial data  communication” and “embedded control”, and developed and taught courses for practicing engineers in industry in Flanders, France and the UK. To introduce  high-end applications in industry, a number of demonstrators have been designed. The Flemish project partners have reached more than 750 engineers from in  total more than 200 companies in Flanders alone.

<< download the article >>