Interview met Philippe Saey, KU Leuven – campus Gent

Onderwijs en kennis zijn en blijven een continu punt van aandacht. In kwantitatief én kwalitatief opzicht willen we de  laatste stand van de techniek kunnen blijven volgen. Lopen er onderzoeksprojecten van betekenis? En hoe intensiveren we de samenwerking tussen onderwijs en industrie? Een gesprek met actief bestuurslid van PI Belgium, Philippe Saey.

<< download het volledig artikel >>

 

The Interreg IVa 2 Seas project i-MOCCA (“interregional MObility and Competence Centers in Automation”) had its closing conference on June 3rd in Lille, France. Two DSP Valley members – KU Leuven TechnologieCampus Gent (formerly KAHO Sint-Lieven) and UGent Department Industrial System and Product Design (formerly   HoWest) – are still working on a prolongation of the project until 30/09 (agenda on www.imocca.eu). The project  addressed “industrial data communication” and “embedded control”, and developed and taught courses for  practicing engineers in industry in Flanders, France and the UK.

<< download the article >>

 

i-MOCCA - interregional MObility and Competence Centres in Automation - is een driejarig Europees onderzoeksproject rond “industriële datacommunicatie” en  “embedded control“, en beoogt tevens de bevordering van de samenwerking tussen de industrie, professionele organisaties en universiteiten uit Vlaanderen, Frankrijk en Zuidwest-Engeland. i-MOCCA kadert als project binnen “Interreg IVa 2 Mers, 2 Seas, 2 Zeeën” van de EU.

<< download het volledig artikel >>

 

i-MOCCA - interregional MObility and Competence Centres in Automation -, un projet de recherche européen triennal en communication de données industrielles
et systèmes embarqués, a pour mission de promouvoir aussi la collaboration entre les industries, les organisations professionnelles et les universités de Flandre, de France et du Sud-Est de l’Angleterre. Le projet i-MOCCA s’inscrit dans le programme européen “Interreg IVa 2 Mers, 2 Seas, 2 Zeeën”.

<< télécharger l'article complet >>